Furniture

USKORO U PONUDI
___________________________________________________________________

Ovaj dio web stranice je u izradi i ponuda će biti dostupna samo za područje Republike Hrvatske. Stranica će ponuditi izbor namještaja po prostorijama, detaljnu dokumentaciju za izradu istog te mogućnost downloada uz minimalnu novčanu naplatu. Tako ćete sami moći izraditi svoj namještaj prema uputama kamo nabaviti materijal, s točnim izračunom i dimenzijama materijala, skicom za montažu te cijenom koštanja zahvata. Za sada možete pogledati grubi nacrt budućeg sadržaja stranice uz primjere IKEA-inog namještaja. Nadamo se pozitivnom odazivu...!!!!!
___________________________________________________________________


Room: Living room
Design by IKEA
Room: Dining room
Designer: IKEA
Room: Bedroom
Designer: IKEA

Room: Kids room
Designer: IKEA

Room: Bathroom
Designer: IKEA

Room: Kitchen
Designer: IKEA

Room: Other rooms
Designer: IKEA